Säker magasinering och förvaring i Eskilstuna

Vi garanterar en hög säkerhet till marknadens bästa priser. På vår anläggning finns strategiskt placerad videoövervakning med inspelning dygnet runt (24/7) både inomhus och utanför anläggningen. Med personlig kod har du tillgång till ditt förråd 365 dagar om året. Alla in- och utpassager registreras med kod och tidpunkt. Alla förråd är utrustade med riktiga dörrar eller portar. Bara du som kund har tillgång till ditt förråd vilket du förser med eget hänglås. Endast våra kunder och behörig personal har tillgång till anläggningen.

24/7-övervakning

Vi har säkra, trygga och uppvärmda förråd med inspelningsbar kameraövervakning 24h/dygn.

Personlig kod

Ni får en personlig entrékod till vår anläggning. För allas säkerhet registreras varje inpassage med tid och kod.

Säkra rum

Alla våra förråd är uppvärmda och låsbara. Hyresgästen sätter på eget hänglås där bara hyresgästen har nyckeln.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med att boka det förråd som passar dig bäst?